Kanonizační řízení

Objednávka bulletinu

Bulletin objednávejte zasláním objednávky na e-mail: bulletintm@gmail.com

Objednávka platí vždy na všechna čísla, která vyjdou do konce kalendářního roku od okamžiku, kdy vaši objednávku zaevidujeme.

V emailu uveďte počet kusů, dodací adresu, email, telefon a jméno vašeho faráře nebo farního vikáře.

Děkujeme.

Bulletin je šířen za dobrovolný příspěvek na jeho tisk a poštovné. Doporučená výše příspěvku je 50,- Kč na jeden výtisk. Pán Bůh zaplať, pokud se ho rozhodnete podpořit vyšší částkou - dle svých možností.

Číslo účtu kanonizačního řízení kam můžete zasílat své příspěvky: 7476052/0800, var. symbol 200.
 
Bulletin můžete objednávat nejen pro sebe, ale i pro druhé. Je to ideální způsob, jak mezi lidmi rozšiřovat povědomí o hodnotách, které zastávali služebníci Boží Václav Drbola a Jan Bula. Pokud se rozhodnete k této službě, je vhodné objednat více kusů naráz a bulletin darovat někomu, kdo by si ho rád přečetl. 
 
POZOR! Během tohoto měsíce bude spuštěn nový způsob objednávání. Objednávat bulletin bude možné na našich stránkách prostřednictvím objednávkového formuláře.