Kanonizační řízení

Úvodní strana

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam!Vítejte na stránkách, jež informují o služebnících Božích Janu Bulovi a Václavu Drbolovi a o jejich beatifikačním procesu. Jan Bula a Václav Drbola byli kněží, kteří byli nezákonně popraveni ve spojitosti s případem Babice. V České republice se nachází několik obcí s tímto názvem. Babice, které se ve druhé polovině 20. století dostaly do povědomí značné části obyvatel naší země, byly a dodnes jsou malou vesnicí na jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny. Právě zde došlo 2. července 1951 k trojnásobné vraždě, která, navzdory vší tragičnosti, byla jen určitou epizodou, po níž hlavní děj nesoucí s sebou utrpení, násilí i vraždy, teprve následoval. Totalitní komunistický režim se snažil využít tuto vraždu k likvidaci a diskreditaci těch skupin, proti kterým vedl třídní boj. Na jihozápadní Moravě byl zacílen především na rolníky, kněze a katolickou církev vůbec.

Již 12. července 1951 byl zahájen v Jihlavě před Státním soudem proces, který byl po dvou dnech završen vynesením rozsudku sedmi trestů smrti, dvou doživotních trestů a dalších pěti trestů odnětí svobody ve výši 20 až 25 let. Prostřednictvím tisku a rozhlasu se účelové zprávy o tomto inscenovaném soudním procesu rozšířily po celém Československu. Atmosféru strachu přímo na Českomoravské vrchovině pak spoluvytvářely další soudní procesy spojené s případem Babice. Všechny babické procesy vedly k odsouzení desítek osob, vynesení staletých souhrnných trestů odnětí svobody a jedenácti trestů smrti.

Mezi jedenáct popravených patřil také Jan Bula a Václav Drbola. Komunistický režim těmito justičními vraždami jednoznačně prokázal, že mu není proti mysli popravit nevinné kněze. 


Jan Bula - portrét  Václav Drbola

R. D. [1] Jan Bula (1920-1952),
administrátor [2] farnosti Rokytnice nad Rokytnou

R. D. Václav Drbola (1912-1951),
administrátor farnosti Babice


[1]Zkratka R. D. vyjadřuje latinské reverendus dominus – důstojný pán, označuje tak katolického kněze.
[2]Administrátor farnosti je prozatímní správce, jenž má stejné povinnosti jako farář.