Proces kanonizacyjny

Modlitwa

Jezu, Dobry Pasterzu,
dziękujemy Ci za Twoje sługi Wacława i Jana.
Sumiennie wykonywali kapłańską posługę, do której ich powołałeś,
szukali Twojej woli i pozwolili się jej poprowadzić.
Prześladowani, męczeni i skazani na śmierć
zachowali wierność Twemu Kościołowi i jej pasterzom i wytrwali do końca
w wierze i nadziei w Twoje nieskończone miłosierdzie.

Ciebie, który uczysz nas kochać nieprzyjaciół, prosimy:
daj nam Ducha, którym umacniałeś swoje sługi Wacława i Jana,
abyśmy byli coraz bardziej stali w wierze,
wytrwali w nadziei i doskonali w miłości.
Za wstawiennictwem Maryi Panny, Królowej Męczenników,
udziel nam łaski rychłej beatyfikacji sług Bożych Wacława i Jana,
abyśmy się przez ich wstawiennictwo stali godnymi Twoich obietnic.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu
 
---------------------------------------------------
 
Za zgodą władz kościelnych Biskupstwa Brneńskiego l.dz. Ep/1118/11 z dnia 24. 11. 2011 r.
(Do prywatnego odmawiania)