Kanonizační řízení

Informace o postupu řízení blahořečení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly

Vydáno: 16.11.2022 | Autor: Karel Orlita

V úterý 15. 11. 2022 zasedala v Římě na Dikasteriu pro záležitosti svatých historická komise, která po prostudování kanonizačního spisu (positio) kladně rozhodla. Rozhodnutí sdělil relator (pracovník diakasteria, kterému je vyhrazena tato záležitost) P. Szczepan T. Praśkiewicz, OCD. Dikasterium souhlasí s dalším projednáváním po doplnění některých informací z oblasti historie. Nyní budeme zpracovávat historické dodatky a poté je předáme znovu dikasteriu k pokračování projednávání. Dál převezme kauzu teologická komise v Římě.

Mons. Karel Orlita, administrátor v kauze

Zpět do rubriky

CZ EN IT DE PL ES
Zase se shledáme, zase Vás obejmu ve světě novém, kde já už budu se známými čekat.Jan Bula