Kanonizační řízení

Zpráva ohledně postupu v řízení beatifikace služebníků Božích

Vydáno: 1.6.2015 | Autor:
             Na počátku roku 2014 jsme se pokusili získat od brněnského magistrátu svolení k vyjmutí urny se zpopelněnými ostatky Jana Buly ze společného pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně. V této snaze jsme však nebyli úspěšní. Nicméně prostudované dokumenty z brněnského krematoria napovídají, že předpokládané místo uložení urny je s velkou pravděpodobností určeno správně. Po tomto zjištění provedli koncem dubna 2014 členové tribunálu – biskupský delegát Mons. Jiří Mikulášek, ochránce spravedlnosti Mons. Jan Daněk, postulátor Mons. Karel Orlita a notář Jan Růžička – ohledání míst spojených se životem a smrtí Božích služebníků. Navštívena byla následující místa: Babice, Brno, Bučovice, Lukov, Rokytnice nad Rokytnou, Starovičky. Na většině míst bylo shledáno, že jsou tam Boží služebníci nějakým způsobem připomínáni a zároveň bylo konstatováno, že nikde není rozvinut nedovolený kult.
Výstava věnovaná Janu Bulovi s názvem Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo byla během roku k vidění v několika farnostech naší diecéze (např. v Předklášteří u Tišnova, Letonicích, Veverské Bítýšce), dále třeba ve Strážnici, ale také v západních Čechách. Konkrétně se jednalo o umístění výstavy v kapli sv. Floriána v Ostrově nad Ohří v rámci 25. setkání politických vězňů nazvaného Jáchymovské peklo, které se uskutečnilo za podpory Občanského sdružení Paměť. Na většinu míst putovaly s výstavou o Janu Bulovi také výstavní panely věnované Václavu Drbolovi.
Živý zájem křesťanů ze zahraničí, který projevovali o kandidáty blahořečení z naší diecéze, nás přiměl k tomu, abychom vydali tiskem trojjazyčnou verzi modlitby za brzké blahořečení Jana Buly a Václava Drboly.
Velmi mě potěšilo, že osobnosti služebníků Božích kněží Jana Buly a Václava Drboly přitahují také členy křesťanské sportovní organizace Orel. Ostatně byli to právě tito dva kněží, kteří ve zmíněném spolku aktivně působili. Z uspořádaných akcí lze zmínit přednášku, kterou jsem pronesl v říjnu loňského roku na zasedání rozšíření duchovní rady Orla v Brně. Dále je možné připomenout Běh o pohár Václav Drboly, který uspořádala taktéž v říjnu orelská jednota v Kobylí. Jednota Moravské Budějovice pak zařadila do Poutní knížky Orla na srpen roku 2014 také pěší a cyklistickou pouť z Moravských Budějovic do Babic.
V průběhu roku byl spuštěn nový web Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Rokytnou, který přináší také informace o Janu Bulovi a o událostech ve farnosti spojených s připomínkou tohoto kněze. Smírné pobožnosti a mše svaté sloužené za brzké blahořečení jsou zde již tradičně zařazeny do bohoslužebného programu v průběhu celého roku. Také chci zmínit, že rokytnický farář R. D. Jiří Plhoň složil píseň věnovanou Janu Bulovi (text i nahrávka jsou dostupné na stránkách kanonizačního řízení: http://kanonizace.biskupstvi.cz/cz/index.php?page=modlitba ).
V Lukově, rodné obci Jana Buly, probíhá oprava farní budovy, která má poskytnou vhodné prostory pro stálou výstavu o tomto knězi. Z tohoto důvodu jsme na konci roku 2014 připravili díky finančním zdrojům od Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně inovovanou výstavu nazvanou Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo.
Po zprávě o jednotlivých událostech Vám chci poděkovat za poskytnuté dary na kanonizační řízení. Během loňského roku byly na účet beatifikačního řízení vedený na Biskupství brněnském vloženy dary ve výši 10 300 Kč. Dovoluji si Vás požádat, abyste dále informovali ve svém okolí o možnosti přispět finančně na kanonizační řízení prostřednictvím účtu č. 1341625329/0800, variabilní symbol 911181.
Spolubratry kněze prosím, aby pamatovali na úmysl brzkého blahořečení při mešní oběti.
Prosím i nadále o Vaše modlitby, aby se naše práce dařila a Pán Bůh nás mohl obdarovat tím, že nám dá další blahoslavené, kteří pro nás budou vzorem. Předpokládám, že letos po letních prázdninách provedeme slavnostní ukončení diecézní fáze procesu. O této události, která bude předcházet odeslání spisu do Říma, Vás budeme včas informovat. Ani pak však naše práce v diecézi neskončí, nadále budeme připravovat aktivity s cílem, aby mohli věřící lépe poznat osobnosti služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly. Zároveň Vás tedy prosím o další spolupráci a podporu.
Věřím, že veškerá práce, kterou vynakládáme spolu s Vámi pro úspěšné zakončení beatifikačního řízení, je pro nás pro všechny také velkým povzbuzením ve víře.
          V Kristu
                                                                                  Mons. Karel Orlita
                                                                      postulátor beatifikačního řízení

Zpět do rubriky

CZ EN IT DE PL ES
Zase se shledáme, zase Vás obejmu ve světě novém, kde já už budu se známými čekat.Jan Bula