Kanonizační řízení

Postup beatifikačního řízení v Římě

Vydáno: 4.7.2017 | Autor:

S radostí oznamuji, že Kongregace pro blahořečení a svatořečení jednala na svém zasedání 8. června 2017 o beatifikačním řízení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly. Prošetřila průběh řízení v diecézi a vydala rozhodnutí o platnosti této fáze procesu a existenci pověsti mučednictví obou služebníků Božích. Vydáním dekretu o platnosti diecézní fáze řízení je tedy umožněna další (římská) fáze řízení. V nejbližším čase kongregace jmenuje úředníka zvaného relátor, který spolu s římským postulátorem vypracuje nezbytný odborný spis zvaný positio, který pak bude předán několika komisím ke studiu a následnému rozhodnutí. Pokud bude výsledek kladný, bude kauza předána ke konečnému rozhodnutí Svatému otci. V případě, že se jedná o kauzu mučedníků, nevyžaduje se k jejich blahořečení zázrak, a tedy každý církví uznaný mučedník je aktem blahořečení povýšen k úctě oltáře. Prosím o modlitby, aby se toto v co nejkratším čase uskutečnilo, protože délka procesu závisí především na vašich modlitbách.

Mons. Karel Orlita, administrátor řízení

Zpět do rubriky

CZ EN IT DE PL ES
Můj patron (sv. Jan Křtitel) neměl delší život než já a v jeho osudu se mnou tolik společného.Jan Bula