Proces kanonizacyjny

Wystawa - Jan Bula

Wpisy do księgi pamiątkowej wystawionej w czasie wystawy.
 
„Dziś cieszymy się z największego daru –wolności. Jednak musimy uświadomić sobie, że została ona wykupiona krwią naszych współczesnych męczenników –także tego, którego krótkie życie przyniosło tak obfite owoce”. K.M., Brno
 
„W imieniu wszystkich rodziców dziękuję za tę wystawę, która pokazuje naszym dzieciom wzór „cool” bohatera. P.P
 
„Chylę czoła przed wiarą, miłością, odwagą i męstwem księdza Jana Buli. Jest dla nas świetlistym przykładem na dalsze czasy.“ H.H., Brno
 
„Wystawa jest bardzo dokładnie i ciekawie zorganizowana. Jeden z najważniejszych tematów z czasów totalitaryzmu, o którym nie można zapomnieć. Dziękuję wszystkim, którzy się tej wystawie poświęcili, a także poświęcają.“ H.H., Praga
 
„Podziękowania za wszystko! Za dar wiary, a także wszytko, co ks. J. Bula przekazał mojemu ojcu, a ten następnie mi. Proszę wszystkich, aby nie zapomnieli, czy to o złu w czasie komunizmu, czy o drodze do kościoła." S.
 
„Wystawa jest bardzo poruszająca i treściwa. Prowadzi do refleksji: czy byli byśmy tak odważni? Dziękujemy Ci Boże, za twojego sługę ks. Jana Bulę." N.
 
„Wydarzenia z Babic do tej chwili są bardzo żywe. Podczas, gdy w ludziach nadal jest dużo bólu i smutku, wystawa prowadzi dalej. Ukazuje chrześcijańską nadzieję oraz to, że te życia nie były zmarnowane. Oby dał nam Bóg, abyśmy na te bolesne wydarzenia z naszej historii bardziej patrzyli bożym spojrzeniem i spojrzeniem  wieczności.” J., Dalešicko
 
„Dziękujemy Ci, mężny ks. Janie, za zdumiewające świadectwo wiary, miłości i nadzieję na życie wieczne z Bogiem.” M.J. Jihlava
 
„Dziękujemy wszystkim, którzy tą wystawę przygotowali. Jest to dobre, że społeczeństwo może poznać prawdę i cierpienie niewinnych ludzi w tamtych czasach. Życie ludzi takich jak J. Bula mogą stać się dla nas pomocą, abyśmy wytrwali na drodze prawdy i miłości.” M. D.
 
„Życzyłbym sobie, aby Jan Bula został ogłoszony błogosławionym. Zasłużył na to.” J. F.
 
Chcemy podzielić się z wami także radosną wiadomością. W księdze pamiątkowej dołączonej do wystawy, znalazło się wiele pozytywnych głosów odnośnie do jej tematu: „Wierzę, że moje krótkie życie nie było na darmo”.