Kanonizační řízení

Modlitba a píseň

Ježíši, Dobrý pastýři,
děkujeme ti za tvé služebníky Václava a Jana.
Svědomitě vykonávali kněžskou službu, k níž jsi je povolal,
hledali tvou vůli a nechali se jí vést.
Pronásledováni, mučeni a odsouzeni k smrti
zachovali věrnost tvé církvi a jejím pastýřům a vytrvali až do konce
ve víře a naději ve tvé nekonečné milosrdenství.


Tebe, jenž nás učíš milovat nepřátele, prosíme:
dej nám téhož Ducha, kterým jsi posiloval své služebníky Václava a Jana,
abychom byli stále pevnější ve víře,
vytrvalejší v naději a dokonalejší v lásce.
Na přímluvu Panny Marie, Královny mučedníků,
nám uděl milost brzkého blahořečení služebníků Božích Václava a Jana,
abychom mohli mít skrze jejich přímluvu účast na tvých zaslíbeních.


Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Sláva Otci

---------------------

S církevním schválením Biskupství brněnského č. j. Ep/1118/11 ze dne 24. 11. 2011
(Pro soukromou pobožnost)

 

Píseň ke služebníku Božímu Janu Bulovi (MP3, 4.3 MB)
Píseň ke služebníku Božímu Janu Bulovi (Text a noty, 168 kB)

CZ EN IT DE PL ES
Můj patron (sv. Jan Křtitel) neměl delší život než já a v jeho osudu se mnou tolik společného.Jan Bula