Kanonizační řízení

Bulletin

Bulletin „Testimonium martyrii“ (Svědectví mučednictví) je pravidelný čtyřměsíčník, který má seznámit veřejnost se služebníky Božími Václavem Drbolou a Janem Bulou. Posláním tohoto periodika je sdílet jejich vlastní zkušenost víry,  poukázat na bohatství spočívající v hodnotách, které zastávali, a obeznámit čtenáře s procesem kanonizace obou mužů. Přitom jsou zohledňovány různé aspekty tehdejší doby a kultury. Bulletin čerpá ze svědectví lidí, kteří měli a mají s těmito kněžími přímou nebo nepřímou osobní zkušenost.