Kanonizační řízení

Úvodní strana

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam!Vítejte na stránkách, jež informují o služebnících Božích Janu Bulovi a Václavu Drbolovi a o jejich beatifikačním procesu. Jan Bula a Václav Drbola byli kněží, kteří byli nezákonně popraveni ve spojitosti s případem Babice. V České republice se nachází několik obcí s tímto názvem. Babice, které se ve druhé polovině 20. století dostaly do povědomí značné části obyvatel naší země, byly a dodnes jsou malou vesnicí na jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny. Právě zde došlo 2. července 1951 k trojnásobné vraždě, která, navzdory vší tragičnosti, byla jen určitou epizodou, po níž hlavní děj nesoucí s sebou utrpení, násilí i vraždy, teprve následoval. Totalitní komunistický režim se snažil využít tuto vraždu k likvidaci a diskreditaci těch skupin, proti kterým vedl třídní boj. Na jihozápadní Moravě byl zacílen především na rolníky, kněze a katolickou církev vůbec.

Již 12. července 1951 byl zahájen v Jihlavě před Státním soudem proces, který byl po dvou dnech završen vynesením rozsudku sedmi trestů smrti, dvou doživotních trestů a dalších pěti trestů odnětí svobody ve výši 20 až 25 let. Prostřednictvím tisku a rozhlasu se účelové zprávy o tomto inscenovaném soudním procesu rozšířily po celém Československu. Atmosféru strachu přímo na Českomoravské vrchovině pak spoluvytvářely další soudní procesy spojené s případem Babice. Všechny babické procesy vedly k odsouzení desítek osob, vynesení staletých souhrnných trestů odnětí svobody a jedenácti trestů smrti.

Mezi jedenáct popravených patřil také Jan Bula a Václav Drbola. Komunistický režim těmito justičními vraždami jednoznačně prokázal, že mu není proti mysli popravit nevinné kněze. 


Jan Bula - portrét  Václav Drbola

R. D. [1] Jan Bula (1920-1952),
administrátor [2] farnosti Rokytnice nad Rokytnou

R. D. Václav Drbola (1912-1951),
administrátor farnosti Babice


[1]Zkratka R. D. vyjadřuje latinské reverendus dominus – důstojný pán, označuje tak katolického kněze.
[2]Administrátor farnosti je prozatímní správce, jenž má stejné povinnosti jako farář.

CZ EN IT DE PL ES
Zase se shledáme, zase Vás obejmu ve světě novém, kde já už budu se známými čekat.Jan Bula