Kanonizační řízení

Napište nám

Pokud víte něco o životě Jana Buly, nebo se naopak chcete na něco zeptat, můžete použít následující formulář.

Vaše příspěvky uveřejníme po schválení.

Text (max. 1000 znaků):
Vaše jméno:
Váš email: (nebude zobrazen)
Opište znaky:

Napsali jste nám:

Vít Motyčka - 2017-12-05 21:28:38

Slíbil jsem P. Janu Bulovi, ke kterému jsem se modlil za uzdravení mojí maminky, že pokud se maminka uzdraví nebo se její vážný zdravotní stav výrazně zlepší, podám o tom svědectví, které by mohlo přispět v procesu kanonizačního řízení P. Jana Buly. Již několik roků před tím, než byla v září 2012 hospitalizována v nemocnici, trpěla maminka otevřenými bércovými vředy na obou nohách a urologickými problémy. V září 2012 se její zdravotní stav postupně velmi zhoršoval, byla již upoutána na lůžko a následně došlo až k vážnému selhání funkce ledvin. Proto byla koncem září 2012 převezena do nemocnice, byla jí nasazena antibiotika a pro velkou chudokrevnost dostala několik transfuzí krve. Z důvodu velmi malé průchodnosti močových cest byly provedeny vývody přímo z ledvin, avšak neúspěšně a proto byly následně odstraněny. Nedlouho po nasazení antibiotik se navíc ještě v nemocnici vše velmi zkomplikovalo klostridiovou kolitidou. Jedná se o zánět tlustého střeva, Clostridium difficile (CDI), který vyvolává velmi těžké průjmy a ty se velmi obtížně zastavují. Často vedou až k úplnému vyčerpání pacienta. Příčinou těchto průjmů je opakované nasazení antibiotik, která jsou nasazována z důvodu léčby různých nemocí nebo lze CDI přenést nedostatečnou hygienou – jedná se o infekční onemocnění. Navzdory intenzivnímu výzkumu nových léků účinných na CDI, představuje léčba CDI stále velký problém zejména vzhledem k vysoké pravděpodobnosti opakovaného návratu a rezistenci na léčbu. Poté, co jsme byli panem doktorem informováni, že maminka má průjmy, způsobené právě klostridiovou kolitidou, prosili jsme o přímluvu Pannu Marii a také P. Jana Bulu o její uzdravení. Asi po čtrnácti dnech se průjmy zastavily a po měsíční hospitalizaci se maminka 1. listopadu 2012 vrátila do domácího ošetřování, ve velmi zuboženém stavu. Od té doby zůstala již jen upoutána na lůžko. Další měsíc se dařilo postupně maminku posilovat. Avšak tyto zdravotní problémy se v následujícím období šestkrát opakovaly a ošetřujícím lékařem jsme byli opětovně upozorňováni, že stav je velmi vážný, že vyčerpali všechny jim známé léčebné postupy a prostředky i značně finančně náročné a abychom počítali s tím, že maminka již další kolo průjmů nepřežije. To se však již nedostavilo. Naše prosby o přímluvu k Panně Marii a k P. Janu Bulovi dále pokračovaly. Věříme, že se uzdravení stalo na přímluvu Panny Marie a P. Jana Buly, ke kterým jsme se po celou tu dobu o uzdravení naší maminky modlili. Prožila ještě další tři roky a tři měsíce, sice upoutaná na lůžko ale šťastná v domácím ošetřování. Zemřela zaopatřena v lednu 2017, doma, v kruhu svých nejbližších.

Jan Růžička - 2017-01-25 21:30:11

Probíhající beatifikační řízení bylo zahájeno pro Jana Bulu v roce 2004. V roce 2009 byl nalezen do té doby neznámý spis Václava Drboly, který vedl k tomu, že začalo šetření o jeho životě. A při té příležitosti bylo rozhodnuto věnovat se také životu Františka Pařila, který byl třetím z kněží odsouzených k smrti v souvislosti s babickým případem. František Pařil nebyl na rozdíl od Václava Drboly přiřazen v roce 2011 k probíhajícímu beatifikačnímu řízení z několika důvodů. Nebylo doloženo rozšířené vědomí o jeho mučednictví mezi věřícími. Co dále odlišuje Františka Pařila od Jana Buly a Václava Drboly je fakt, že nebyl vtažen do spolupráce s klíčovou postavou celé tragédie Ladislavem Malým pomocí smyšlené historky o hledání zpovědníka pro arcibiskupa Berana. Ladislava Malého přijal František Pařil na své faře patrně kvůli tomu, že se velmi dobře znal s farníkem Antonínem Mityskou, který se v té době skrýval společně s Ladislavem Malým. Nelze zjistit, s jakými vnitřními pohnutkami se musel vyrovnat František Pařil, když dva dny ukrýval na faře trojici ozbrojenců. Nicméně víme, že byl před Ladislavem Malým již dříve varován. František Pařil byl na rozdíl od Jana Buly a Václava Drboly zatčen až po vraždách v Babicích. U něj tedy není možné poukázat na absurditu toho, že dva kněží byli odsouzeni k smrti kvůli činu, který se stal až po jejich zatčení. Vzhledem k tomu, že pro kanonizační proces mučedníka je vyžadováno nejen prokázání násilné smrti, a to z nenávisti k víře, ale také pokorné přijetí této smrti, nelze tuto skutečnost pro Františka Pařila prokázat (u Jana Buly není problém díky dopisům z cely smrti a u Václava Drboly lze k podobným závěrům dojít deduktivně). Lze to tedy shrnout tak, že František Pařil byl nepochybně obětí komunistického režimu, ale z hlediska obtížné prokazatelnosti v rámci náročných požadavků kanonizačního řízení nebyl po úvaze do procesu zařazen.

tomomi - 2016-08-24 17:53:32

V prvním \"Babickém procesu\" byl vedle P. Václava Drboly odsouzen k trestu smrti a popraven i P. František Pařil. Nikde jsem nenašel zmínku, proč se kanonizační proces netýká i tohoto mučedníka komunizmu.

Karel Štemberk - 2016-08-16 19:34:37

Dobrý den, chtěl jsem Vás upozornit na knižní novinku Oběť případu Babice, s podtitulem Jan Bula 1920-1952, která je obsáhlou a velmi podrobnou biografií kněze Jana Buly. Myslím, že by měla být uvedena v odkazech na literaturu o tomto mučedníku, aby se veřejnost mohla dozvědět co nejvíce z jeho života a oběti, kterou přinesl pro svou věrnost církvi. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství. Děkuji.

Aleš Kudera - 2013-10-14 21:33:27

Na jaře roku 2010 jsem se v kostele svatého Jiří v Bořitově zúčastnil posledního rozloučení s naší tragicky zesnulou příbuznou. Během smutečního obřadu jsem seděl v lavici a před sebou měl výtisk s fotkou mladého faráře a textem : „Člověk Boha nikdy dost nemiluje, to je jediné, čeho musí litovat… P. Jan Bula“. Nikdy na toto poselství, jeho hloubku, ani na jeho autora nezapomenu. Sílu odkazu u mě umocnila nejen výše uvedená velmi smutná a zvláštní chvíle, ale právě končil měsíc, ve kterém se narozením zdravých dvojčátek náš život výrazně a pozitivně změnil ... Citát mladého kněze pro mě vše symbolicky pojmenoval. Završil. Byl pro mě darem a budu ho předávat svým dětem. Denně mě v mé životní cestě posiluje ... Otec Jan, je pro mě navždy vzorem obětavého a příkladného Božího služebníka, čistého a nevinného člověka, oběti lidské zvůle a nevědomí, mučedníka.

Manželé Doleželovi - 2013-08-01 16:34:54

Chceme se s Vámi podělit o naší zkušenosti s P. Drbolou. Manžela zaujal příběh o rodině, který nám vyprávěl jeden salesiánský kněz. Rodina měla problémy s těhotentstvím a modlili se k P. Václavu Drbolovi a vše nakonec dobře dopadlo. Ten příběh nám tento kněz vyprávěl v únoru letošního roku. Manžel se od toho večera, co jsme vyslechli příběh, začal k P. Drbolovi modlit a prosit Pána na jeho přímluvu, abysme se i my dítěte dočkali. Manželé jsme 5 roků a celou dobu jsme se snažili o založení rodiny. Nedařilo se nám otěhotnět a když jsem otěhotněla, vždy těhotenství nedopadla dobře. Celkem jsem byla třikrát těhotná, z toho jedno těhotenství bylo mimoděložní a s následky. Začali jsme uvažovat o adopci, protože bez dětí jsme být nechtěli. Když jsem zjistila na počátku března, že jsem těhotná, považovali jsme to skutečně za zázrak. Manžel se nepřestává k P. Drbolovi denně modlit a já každý den sebe i dítě svěřuji pod ochranu Panny Marie. Jsme opravdu přesvědčení o tom, že tohle těhotenství je na přímluvu P. Drboly, protože si nedokážeme vysvětlit, že se to povedlo v tu dobu, kdy se manžel s důvěrou obrátil v modlitbách na P. Drbolu. Termín porodu je začátkem listopadu a věříme, že vše dobře dopadne.

Pavel Holešinský - 2012-11-29 20:05:41

Velmi rád a s vděčností Nebeskému Otci za obdržení milosti vkládám následující svědectví: V létě t.r.(2012)prodělal manžel mé sestřenice velmi vážnou dopravní nehodu na motorce. Po leteckém převozu do nemocnice lékaři dávali jen 10% možnost přežití. Protože šlo nejen o příbuzného, ale také tátu pěti dětí, ihned jsem rozeslal prosbu o modlitbu svým nejbližším, kde jsem je vyzval k modlitbě k otci Bulovi s prosbou o zázrak. Text sms: „Moc prosíme o modlitbu za velmi vážně zraněného (K.P.), který se dnes vyboural a je v Bohunicích na ARU. Naše diecéze čeká na zázrak, aby mohl být blahořečený mladý kněz P.Bula, kterého zavraždili komunisté. Modlete se teď hned o zázrak!!! Lékaři nyní už víc dělat nemohou. Je to velmi vážné!!!“ Když se po několika týdnech postavil na nohy a následně byl propuštěn do domácího léčení, označili to lékaři za zázrak. Jen po dobu jeho kómatu byli do nemocnice přivezeni další tři pacienti s podobnými zraněními a ani jeden nepřežil. Následně, aniž bych se vyptával, tak mi tři moji příbuzní sdělili, že se ihned po obdržení sms modlili k P.Bulovi. Bohu díky!

Petra Doleželová - 2012-09-20 21:39:31

Chtěla bych se s Vámi podělit o radostnou zkušenost, kterou jsem prožila na přímluvu otce Buly. S přítelem máme jednoho blízkého kamaráda, který se už po delší čas snažil hledat své povolání. Myslím si, že dlouho uvažoval nad kněžstvím, ale po určité době začal poznávat, že ho cesta vede k manželství. Vídali jsme jej při různých akcích a ve službě a viděli jsme, že hledá dívku, se kterou by si rozuměl a která by o něj opravdu stála. Protože je svojí povahou spíše uzavřený, bylo pro něj těžké někoho oslovit. Tehdy jsem se od kněze dozvěděla o otci Bulovi a dostala se mi do rukou modlitba na jeho přímluvu. A tak jsem si řekla, že se budu každý den modlit konkrétně za tohoto kamaráda, aby mu Pán ukázal cestu. Je to asi rok zpátky, co jsem se začala modlit a před pár dny jsem jej potkala, jak jde ruku v ruce s dívkou a bylo na nich vidět, že jsou oba šťastní. Bohu díky!

Milan Krejčiřík - 2011-09-27 22:10:38

V souvislosti s událostmi v Babicích byl kromě P. Jana Buly a P. Václava Drboly odsouzen k trestu smrti i farář z Horního Újezda P. František Pařil. Soud probíhal v Jihlavě ve dnech 12.7. - 14.7.1951. Popraven byl spolu s P. Václavem Drbolou 3.8.1951. Dne 10.7.1951, tedy dva dny před zahájením soudního řízení v Jihlavě, se nejvyšší politický sekretariát KSČ ve složení Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Viliam Široký a Rudolf Slánský usnesl, že bude vyneseno 7 rozsudků smrti, což se také stalo. Pod rozsudky je podepsán soudce JUDr. Pavel Vítek, který při výslechu potvrdil, že o všem bylo rozhodnuto předem a že soudci jen poslušně plnili stranické úkoly.

Leskovjanová Marie - 2011-07-18 10:25:27

Asi nijak nepřispěji k dovršení kanonizačního řízení,ale chci se s Vámi s radostí podělit o duchovní vztah a pomoc otce Jana Buly. Můj syn Josef byl dost nemocný (psychika,onemocnění střev,ledvin). Nemohl najít práci a málo kdo by ho do práce s hodnocením od lékaře vzal. Na doporučení řádových sester z Doksan,jsem se modlila se známými novénu k otci Janovi. Syn v krátké době našel práci. V práci mu sice dělali naschvály a nebyla to tudíž žádná výhra(v očích lidí),ale docházelo k postupnému psychickému posilování a uzdravování. Syn v současné době je bez pravidelných léků a 11.6.2011 se oženil. Věřím,že v tom má prsty otec Jan. Jsem mu tímto moc vděčná a plním slib,který jsem dala,že Vám o tom napíšu. Jeho fotku mám neustále na očích,je se mnou pořád v kuchyni. Obracím se na něho v potřebných situacích. Již tedˇ se těším na jeho blahořečení. Tak, to je ve stručnosti vše co jsem Vám chtěla napsat. Děkuji Pánu za všechny dary, mezi které patří i poznání otce Jana Buly. Pro všechny s radostí napsala Marie

Patrik Galle - 2011-05-20 07:34:55

Chvála Kristu! Jsem rád, že máme právě takového kandidáta blahořečení jako je P. Jan Bula. Pro mě osobně je jeho příklad nadějí, že i obyčejný lidský život může rozkvést do Boží krásy. Oslovuje mě, že jde o člověka bez výjimečností, zázraků, podivuhodností a naopak, že jeho osudy jsou blízké nám. Obyčejný kluk z vesnice, ministrant v Lukovském kostele, student provádějící klukoviny: viz jeho třídní časopis Ekrazit ve kterém se pouštěl do žertování o profesorech (výraz jedné profesorky přirovnává k Buddhovi z obrázku), seminarista, pracovník v keramičce, mladý kněz působící mezi mládeží - uprostřed \"orlíků\" zpívající písničky u táboráku, na výletě s mladými, tvořící kulisy pro ochotnické divadlo, ale také člověk umějící se věnovat svým zájmům: nadšený malíř toulající se po okolí s malířským náčiním a následně štědrý dárce milých krajinek farníkům, kněz bojující se strachem před Stb. ale nacházející odvahu od Krista k poslušnému přečtení důležitého listu biskupů a nakonec ve vězení pro působení mezi mládeží usilující si uchovat důstojnost před nelidským nakládáním a v konečném zápase svých Getseman přijímající odsouzení k smrti - noc před popravou, vybojovaný mír s Boží vůlí: \"Mnoho bylo mých plánů, ale všechny byly podmíněny Boží vůlí. Ani ten nový oltář už asi nebude. Na něj jsem věnoval všechny intence... Jak jsem se na to všechno těšil. A zatím můj oltář nebude v Rokytnici.\" P. Jan Bula před smrtí nepsal žádné vznosné myšlenky, naopak, žalost nad tím, na co se přirozeně těšil jako farář, na konání díla, tvůrčí činnosti... S jednoduchostí se ale obětuje a odevzdává Boží vůli a končí svůj dopis příteli knězi slovy, že zítra už bude po smrti ale přesto: \"Děkujte Pánu Bohu za to!\" Pán Bůh mi vyměřil krátký život. Ale věřím, že nebyl nadarmo. Těší mne dnes, že jsem mu sloužil a že jsem Jeho služebníkem zůstal až do konce.\" Jak jednoduché, jak lidské a zároveň božské, jak hluboké. Kéž to mne ani vás nenechá chladným, ale \"rozhýbe\" nás to stejným směrem, k Bohu, kudy on chce a jak on chce! Patrik Galle

br. Cyril OFMCap. - 2011-05-17 09:29:23

Dobrý den, chtěl bych Vám moc poděkovat za knížku Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo. Osobnost kněze Jana Buly jsem si vybral k prezentaci v rámci předmětu Teologie a spiritualita životních stavů, (jeden z předmětů mého studia na CMTF UP v Olomouci). Referátem o této významné postavě dějin nedávno minulých, jsem mohl svým spolužákům představit tento příklad hrdinné statečnosti, pevné víry a věrnosti povolání kněze Jana Buly. Seznámení se s tímto mučedníkem komunismu bylo pro mnohé i mě samotného velkým obohacením. Díky všem, kdo se na přípravě této knihy podíleli. S pozdravem br.Cyril Josef Komosný OFMCap.

Ivana Heiblová - 2011-03-11 15:22:39

Jednou jsem od kamarádky dostala malou záložku. Byla na ní modlitba a fotka usměvavého mladého kněze. Tak jsem zjistila, že se jedná o Jana Bulu, pro jehož kanonizaci nyní v Brněnské diecézi sbírají materiály. Velmi mě zajímalo, proč a za jakých okolností zemřel tak mladý. Proto, když jsem \"narazila\" na jednu malou knížku o jeho životě s názvem \"Sejdeme se v nebi\", hned jsem si ji přečetla. Moc mě oslovily zvláště dopisy, které psal svým blízkým z vězení (i když nebyly doručeny) a to, jak byl v takové situaci vyrovnaný, jak posiloval druhé. O těchto stránkách jsem nevěděla, ale myslím, že je velmi dobré, že existují. Díky za ně.

thiago felipe - 2011-02-01 02:15:49

Ola.... Gostaria de uma reliquia de Jonh Bull.Sou muito católico e valorizo os exemplos dos beatos e santos.Que em breve possamos ver o Bull nos altares! Abraço em Cristo Thiago Felipe Lima da Mata Recanto das Ilhas Ilha de carmen Bloco 44F.apto 302 Sao rafael/Sao Marcos CEP 41250015 Salvador Bahia BRASIL