Kanonizační řízení

Redakce

Naši redakci tvoří:

Josef Janoušek - bohoslovec brněnské diecéze, výkonný redaktor

Karel Bačík - student teologie, redaktor

Lukáš Janoušek - bohoslovec brněnské diecéze, redaktor

 

Redakční radu tvoří:

ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, PhD.

R. D. Mgr. Jiří Plhoň

Mgr. Jan Růžička, Ph.D.

S. M. Vilma Miluše Venkrbcová, SCB - jazyková korektura