Kanonizační řízení

Odhalení pomníku Jana Buly v Rokytnici nad Rokytnou 21. 5. 2022

Vydáno: 2.5.2022 | Autor: Jan Makyča

 

Sedmdesát let od popravy dojde v Rokytnici k odhalení pomníku P. Jana Buly

Rokytnice nad Rokytnou - „Pán Bůh mi vyměřil krátký život. Ale věřím, že nebyl nadarmo,“ napsal 19. května 1952 z jihlavské věznice v jednom z posledních dopisů kněz Jan Bula. V nedožitých dvaatřiceti letech vyhasl druhého dne nad ránem život oblíbeného administrátora rokytnické farnosti. Od popravy
P. Jana Buly, jedné z obětí Babického procesu, letos uplyne sedmdesát let. Ku příležitosti výročí justiční vraždy dojde v Rokytnici nad Rokytnou v sobotu 21. května k odhalení Bulova pomníku.

Farnost Rokytnice nad Rokytnou byla posledním působištěm Jana Buly. Mladý kněz zde od roku 1945 působil nejprve jako kaplan a po smrti faráře Stanislava Lakomého se stal roku 1949 administrátorem farnosti. V místní škole byl při výuce náboženství 30. dubna 1951 zatčen a do obce, kde se těšil velké oblibě, se bohužel nikdy nevrátil. Právě zde se předposlední květnovou sobotu připomene sedmdesát let od jeho předčasné smrti.

V čase popravy patera Buly, tedy o páté hodině ranní, bývá v rokytnickém kostele Narození sv. Jana Křtitele sloužena bohoslužba. Nyní se ovšem v devítisethlavém městysi u řeky Rokytné v sobotu 21. května připomene předčasná smrt zdejšího administrátora farnosti ve větší míře. Po odpolední bohoslužbě, při které budeme prosit za odpuštění hříchů a za smír křivd z minulosti, pamětníci událostí z počátku 50. let odhalí před kostelem pomník věnovaný Božímu služebníkovi Janovi. Následně se v odpoledních hodinách v prostorách rokytnického chrámu uskuteční přednáška historika z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michala Stehlíka na téma Babických vražd.

Kamenný podstavec s bronzovým reliéfem tváře P. Jana Buly bude umístěn před kostelem Narození sv. Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou, kde nyní stojí vývěsní deska s programem bohoslužeb. Vzpomínku na jednu z obětí případu Babice zhotovily ruce mistra sochaře Jana Koreckého z Prachatic. Farnost Rokytnice nad Rokytnou při této příležitosti zřídila na čísle 2202149486/2010 sbírkový účet, prostřednictvím kterého mohou dobrovolní dárci přispět na zhotovení pomníku.

Jan Bula se narodil 24. června 1920 v Lukově u Moravských Budějovic. Po maturitní zkoušce na moravskobudějovickém gymnáziu vstoupil do kněžského semináře v Brně a roku 1945 byl vysvěcen na kněze. V srpnu téhož roku byl ustanoven jako kaplan v Rokytnici nad Rokytnou a po smrti kněze Stanislava Lakomého se stal v roce 1949 administrátorem rokytnické farnosti. V únoru 1951 jej navštívil spolužák z gymnázia Ladislav Malý, který později 2. července zorganizoval střelbu v babické škole. V té době byl už ale P. Jan Bula měsíc ve vězení. Státní bezpečnost si pro tehdy třicetiletého kněze přišla do probíhající hodiny náboženství v rokytnické škole. Na příkaz komunistických špiček byl P. Jan Bula úmyslně přesunut do druhého procesu, jehož měl být hlavní tváří. Ani žádost Bulovy maminky k prezidentu Gottwaldovi o milost pro svého syna nezměnila předem daný trest pro mladého kněze. Pater Jan Bula naposledy vydechl 20. května 1952 na dvoře jihlavské věznice.

 

V souvislosti s případem Babice bylo popraveno jedenáct osob, kromě P. Jana Buly ještě další dva kněží – P. Václav Drbola z Babic a P. František Pařil z Horního Újezdu.

 

tisková zpráva z Rokytnice nad Rokytnou k odhalení pomníku kněze Jana Buly 

Zpět do rubriky