Kanonizační řízení

Slavnost při příležitosti 60. výročí popravy kněze Václava Drboly

Vydáno: 7.9.2011 | Autor:

 

Bučovická farnost uspořádala ve spolupráci s brněnským biskupstvím v pátek 2. září 2011 slavnostní odhalení a požehnání pamětní desky kněze Václava Drboly, jež byla umístěna na budově fary. Po požehnání desky se věřící vydali do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zde byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle požádán postulátorem Karlem Orlitou o vydání dekretu pro zahájení kanonizačního řízení Václava Drboly. Otec biskup nato podepsal dekret, kterým spojil kauzu Václava Drboly s již probíhajícím řízením Jana Buly. Následně byla sloužena pontifikální mše svatá. Poté se téměř všichni účastníci bohoslužby přesunuli do sálu Katolického domu, kde bylo pohovořeno o Václavu Drbolovi a jeho kanonizačním řízení. Mnohým zřejmě vytane na mysli otázka, jaký je Drbolův vztah k Bučovicím. Jak připomíná odhalená pamětní deska, Václav Drbola v této farnosti působil v letech 1943–1950 jako kaplan a zároveň se velmi aktivně zapojoval do místního veřejného života. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v rubrice Fotogalerie.

 

Zpět do rubriky