Kanonizační řízení

Postup beatifikačního řízení v Římě

Vydáno: 4.7.2017 | Autor:

S radostí oznamuji, že Kongregace pro blahořečení a svatořečení jednala na svém zasedání 8. června 2017 o beatifikačním řízení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly. Prošetřila průběh řízení v diecézi a vydala rozhodnutí o platnosti této fáze procesu a existenci pověsti mučednictví obou služebníků Božích. Vydáním dekretu o platnosti diecézní fáze řízení je tedy umožněna další (římská) fáze řízení. V nejbližším čase kongregace jmenuje úředníka zvaného relátor, který spolu s římským postulátorem vypracuje nezbytný odborný spis zvaný positio, který pak bude předán několika komisím ke studiu a následnému rozhodnutí. Pokud bude výsledek kladný, bude kauza předána ke konečnému rozhodnutí Svatému otci. V případě, že se jedná o kauzu mučedníků, nevyžaduje se k jejich blahořečení zázrak, a tedy každý církví uznaný mučedník je aktem blahořečení povýšen k úctě oltáře. Prosím o modlitby, aby se toto v co nejkratším čase uskutečnilo, protože délka procesu závisí především na vašich modlitbách.

Mons. Karel Orlita, administrátor řízení

Zpět do rubriky