Kanonizační řízení

AktualityAktivity v roce 2012

Vydáno: 6.2.2012

V roce 2012 vzpomeneme 60. výročí popravy R. D. Jana Buly a 100. výročí narození R. D. Václava Drboly. Tato výročí nás vedou k tomu, abychom se ještě ještě lépe seznámili s životy a smrtí obou služebníků Božích a seznamovali s těmito skutečnostmi široký okuh věřících.

Slavnost při příležitosti 60. výročí popravy kněze Václava Drboly

Vydáno: 7.9.2011

Bučovická farnost uspořádala ve spolupráci s brněnským biskupstvím v pátek 2. září 2011 slavnostní odhalení a požehnání pamětní desky kněze Václava Drboly, jež byla umístěna na budově fary.

Beseda se studenty Biskupského gymnázia Brno

Vydáno: 13.4.2011

V úterý 13. dubna 2011 byla pro studenty Biskupského gymnázia, kteří navštěvují předmět humanitní cvičení, připravena netradiční výuka. V rámci svého předmětu se zúčastnili besedy s postulátorem Karlem Orlitou a moderátorem kanonizačních řízení Janem Růžičkou. Tito hosté pohovořili o Janu Bulovi a době, v níž žil i o průběhu beatifikačního řízení.

Sborník z konference o Janu Bulovi v prodeji

Vydáno: 1.12.2010

Sborník o Janu BuloviPři příležitosti 90. výročí narození služebníka Božího Jana Buly byla na Biskupství brněnském 24. června 2010 uspořádána tematická konference. Sborník z této konference s názvem Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo je nyní v prodeji.

Také v Polsku se zajímají o popraveného kněze Jana Bulu

Vydáno: 5.6.2010

V posledních dnech jsme byli informováni o živém zájmu o osudy Jana Buly, který se začíná projevovat v Polsku. V souvislosti s tím doplňujeme v polštině informace o Janu Bulovi a modlitbu.