Kanonizační řízení

Objednávka bulletinu

Bulletin je šířen za dobrovolný příspěvek na jeho tisk a poštovné. Doporučená výše příspěvku je 50,- Kč na jeden výtisk. Pán Bůh zaplať, pokud se rozhodnete časopis podpořit vyšší částkou - dle svých možností. Číslo účtu kanonizačního řízení kam můžete zasílat své příspěvky: 7476052/0800, var. symbol 200.

Bulletin můžete objednávat nejen pro sebe, ale i pro druhé. Je to ideální způsob, jak mezi lidmi rozšiřovat povědomí o hodnotách, které zastávali kněží Václav Drbola a Jan Bula. Pokud se rozhodnete k této službě, je možné objednat např. 10 kusů a bulletin darovat někomu, kdo by si ho přečetl.

* Položky zvýrazněné hvězdičkou jsou povinné údaje.


DODACÍ ADRESA

Pokud nejste z žádného nabízeného děkanství / vikariátu, zašlete nám zvláštní objednávku emailem na bulletintm@gmail.com.

Objednáváte-li bulletin pro více farností, vypište je prosím všechny.

OBJEDNÁVKA
* Objednávám tímto všechna čísla bulletinu Testimonium martyrii, která vyjdou v roce 2023 od čísla 9 včetně. Každé číslo v počtu kusů .
* Způsob dodání:

Díky spolupráci s děkany, okrskovými vikáři, faráři a farními administrátory doručujeme většinu bulletinů právě jejich prostřednictvím. Zvolte některou z uvedených možností.

Jsem děkan/okrskový vikář. Objednaná čísla dojdou na výše uvedenou adresu.
Jsem farář nebo farní administrátor. Objednaná čísla budou doručena mému děkanovi/okrskovému vikáři. Pokud tento způsob doručení není možný, zašleme vám upřesnění o způsobu dodání emailem.
Jsem farník. Objednaná čísla budou doručena mému faráři/farnímu administrátorovi. Pokud tento způsob doručení není možný, zašleme vám upřesnění o způsobu dodání emailem.
Jak prodloužit objednávku na nový rok? Po vydání posledního čísla v tomto kalendářním roce vám přijde na email zpráva s upozorněním, že objednávka na bulletin končí a unikátní odkaz na prodloužení na další rok. Stačí tedy prodloužení potvrdit.


Souhlasím se zasíláním novinek a informováním o plánovaných akcích

* Sdělením výše uvedených osobních údajů Biskupství brněnskému, IČ: 00445142, se sídlem Petrov 269/8, 601 43 Brno, jako správci osobních údajů, uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími právními předpisy, a od 25. května 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, (dále jen "zákon"), uděluji tomuto správci osobních údajů výslovný souhlas se správou, zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů vztahujících se k mé osobě, a to pro účely zasílání bulletinu, informací o pořádaných akcích a k evidenčním účelům prostřednictvím elektronických prostředků.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovány do okamžiku odvolání mého souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné v souvislosti s výše popsaným účelem, nejdéle však na dobu 1 roku. Před uplynutím tohoto období mě může správce osobních údajů kontaktovat za účelem obnovení souhlasu; bez jeho obnovení budou mé osobní údaje vymazány. Nicméně, správce osobních údajů může za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy uchovávat osobní údaje v omezeném rozsahu i dále.
Prohlašuji, že jsem si plně vědom/a svých práv podle zákona, zejména práva přístupu ke všem poskytnutým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i práva souhlas písemně odvolat. Uvědomuji si, že odvolání souhlasu se zpracováním mých osobních údajů za výše uvedeným účelem povede k mému vyřazení z databáze správce a neposkytování jakéhokoliv informačního materiálu.
Správce osobních údajů stanovuje záruky, že bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je a uchovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny za dodržení minimálního technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.

* Antispam:
Omlouváme se za nepohodlí, ale chráníme web proti spamovým robotům.

CZ EN IT DE PL ES
Zase se shledáme, zase Vás obejmu ve světě novém, kde já už budu se známými čekat.Jan Bula