Kanonizační řízení

Objednávka bulletinu

Bulletin je šířen za dobrovolný příspěvek na jeho tisk a poštovné. Doporučená výše příspěvku je 50,- Kč na jeden výtisk. Pán Bůh zaplať, pokud se rozhodnete časopis podpořit vyšší částkou - dle svých možností. Číslo účtu kanonizačního řízení kam můžete zasílat své příspěvky: 7476052/0800, var. symbol 200.

Bulletin můžete objednávat nejen pro sebe, ale i pro druhé. Je to ideální způsob, jak mezi lidmi rozšiřovat povědomí o hodnotách, které zastávali kněží Václav Drbola a Jan Bula. Pokud se rozhodnete k této službě, je možné objednat např. 10 kusů a bulletin darovat někomu, kdo by si ho přečetl.

* Položky zvýrazněné hvězdičkou jsou povinné údaje.


DODACÍ ADRESA

U farnosti jméno a příjmení faráře.

U farnosti název farnosti (Uveďte slovem Farnost + název obce/města + název farnosti. Např.: Farnost Brno sv. Tomáš. Do tohoto pole pište pouze největší farnost, kterou spravujete. Všechny farnosti potom vepište do pole "Farnost".)

Pokud nejste z žádného nabízeného děkanství / vikariátu, zašlete nám zvláštní objednávku emailem na bulletintm@gmail.com.

Uveďte farnost, do které patří vaše obec/část obce. Jste-li správce farnosti, uveďte všechny farnosti, pro které objednáváte bulletin.

OBJEDNÁVKA
* Objednávám tímto všechna čísla bulletinu Testimonium martyrii, která vyjdou v roce 2023 od čísla 9 včetně. Každé číslo v počtu kusů .
* Způsob dodání:

Díky spolupráci s děkany, okrskovými vikáři, faráři a farními administrátory doručujeme většinu bulletinů právě jejich prostřednictvím. Zvolte některou z uvedených možností.

Jsem farník. Objednaná čísla budou doručena mému faráři/farnímu administrátorovi. Pokud tento způsob doručení není možný, zašleme vám upřesnění o způsobu dodání emailem.
Jsem farář nebo farní administrátor. Objednaná čísla si vyzvednu na biskupství (Brněnská diecéze - recepce Petrov 5). Pokud bude zásilku vyzvedávat někdo jiný než správce farnosti, uveďte jeho jméno a telefonní kontakt do poznámky níže.
Jsem farář nebo farní administrátor. Objednaná čísla si vyzvednu na kněžské rekolekci v rámci svého děkanátu/vikariátu. Pokud bude zásilku vyzvedávat někdo jiný než správce farnosti, uveďte jeho jméno a telefonní kontakt do poznámky níže.
Jsem farář nebo farní administrátor. Jiný způsob dodání - uveďte v poznámce níže. Pokud bude zásilku předávat někdo jiný než správce farnosti, uveďte jeho jméno a telefonní kontakt také do poznámky.
Jak prodloužit objednávku na nový rok? Po vydání posledního čísla v tomto kalendářním roce vám přijde na email zpráva s upozorněním, že objednávka na bulletin končí a unikátní odkaz na prodloužení na další rok. Stačí tedy prodloužení potvrdit.


Souhlasím se zasíláním novinek a informováním o plánovaných akcích

* Sdělením výše uvedených osobních údajů Biskupství brněnskému, IČ: 00445142, se sídlem Petrov 269/8, 601 43 Brno, jako správci osobních údajů, uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími právními předpisy, a od 25. května 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, (dále jen "zákon"), uděluji tomuto správci osobních údajů výslovný souhlas se správou, zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů vztahujících se k mé osobě, a to pro účely zasílání bulletinu, informací o pořádaných akcích a k evidenčním účelům prostřednictvím elektronických prostředků.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovány do okamžiku odvolání mého souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné v souvislosti s výše popsaným účelem, nejdéle však na dobu 1 roku. Před uplynutím tohoto období mě může správce osobních údajů kontaktovat za účelem obnovení souhlasu; bez jeho obnovení budou mé osobní údaje vymazány. Nicméně, správce osobních údajů může za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy uchovávat osobní údaje v omezeném rozsahu i dále.
Prohlašuji, že jsem si plně vědom/a svých práv podle zákona, zejména práva přístupu ke všem poskytnutým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i práva souhlas písemně odvolat. Uvědomuji si, že odvolání souhlasu se zpracováním mých osobních údajů za výše uvedeným účelem povede k mému vyřazení z databáze správce a neposkytování jakéhokoliv informačního materiálu.
Správce osobních údajů stanovuje záruky, že bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je a uchovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny za dodržení minimálního technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.

* Antispam:
Omlouváme se za nepohodlí, ale chráníme web proti spamovým robotům.