Kanonizační řízení

Výstava o Janu Bulovi

Aby měla široká veřejnost možnost seznámit se s osudy Jana Buly při diecézní fázi jeho beatifikačního řízení, vznikla myšlenka připravit výstavu, která by představila nejen životopisné údaje tohoto kněze, ale přinesla také reprodukce archivních pramenů a dobových obrazových materiálů. Výstavu s názvem Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo uspořádalo Biskupství brněnské v červnu 2010.

Jedná se o devět textových panelů doplněných fotografiemi a reprodukcemi archivních dokumentů. Nebylo možné – kromě pár drobností – vystavovat věci z pozůstalosti Jana Buly, protože mimo trestu smrti byl Jan Bula postižen také propadnutím osobního majetku. Během necelých dvou let putovala tato výstava po různých farnostech brněnské diecéze, ale dostala se i za její hranice. Byla zapůjčena například do Olomouce nebo byla instalována v Praze v Národním památníku na Vítkově.V roce 2011 byla tato výstava doplněna panely věnovanými osobě Václava Drboly.

Pokud byste chtěli výstavu zapůjčit, kontaktujte moderátora kanonizačních řízení. Část výstavy si můžete prohlédnout zde (PDF, 7MB).

S potešením sdělujeme, že v návštěvní knize, jež putuje spolu s výstavou, jsou vyjádřeny mnohé pozitivní ohlasy:
 
Dnes se těšíme daru největšímu  svobodě. Ale uvědomme si, že je vykoupena krví našich novodobých mučedníků  včetně toho, jehož krátký život přinesl tak hojné plody.  (K. M., Brno)
 
Děkuji jménem všech rodičů za tuto výstavu, která ukazuje našim dětem vzor ,cool’ hrdiny. (P. P.)
 
Je důležité vzpomínat na ty, kteří si to zaslouží. Děkuji. Vzpomínám s úctou. (N.)
 
Skláním se před vírou, láskou, odvahou a statečností kněze Jana Buly. Je nám zářivým světlem pro další časy. (H. H., Brno)
 
Velmi pečlivě a zajímavě zpracovaná výstava. Jedno z nejzávažnějších témat z období totality, které nesmí být zapomenuto. Děkuji všem, kteří se tomuto věnovali a věnují. (H. H., Praha)
 
Díky a prosby za vše! Za dary víry a vše co P. Bula předal mému otci a ten pak mně. Prosím všechny, aby nezapomenuli, ať už na zlo komunismu nebo na cestu do kostela. (S.)
 
Výstava je velmi působivá a obsažná. Vede i k zamyšlení: Byli bychom i my tak stateční? Děkujeme ti, Bože, za tvého služebníka P. Jana Bulu. (N.)
 
Babické události jsou zde dosud velmi živé. Zatím ale vyvstává v lidech hodně bolesti a smutku. Výstava vede dál. Ukazuje ke křesťanské naději, k tomu, že ani krátký život nebyl zbytečný. Snad dá Bůh, abychom se i na bolestné události našich dějin dívali více pohledem Božím a pohledem věčnosti. (J., Dalešicko)
 
Děkujeme Ti, statečný otče Jane, za úžasné svědectví víry, lásky a naděje na věčný život u Boha.  (M. J., Jihlava)
 
Děkuji všem, kteří výstavu připravili. Je dobře, že je veřejnost seznamována s pravdou o tehdejší době a s utrpením nevinných lidí. Životy lidí jako J. Bula nám mohou pomoci, abychom sami vytrvali na cestě pravdy a lásky. (M. D.)
 
Přál bych si, aby P. Jan Bula byl blahořečen, zaslouží si to. (J. F.)

Fotografie z výstavy o Janu Bulovi Fotografie z výstavy o Janu Bulovi Fotografie z výstavy o Janu Bulovi

Autor fotografií: Petr Blažek